• DUBAI, UAEDUBAI, UAE

  Clover Bay Tower
  Office # 410,
  Business Bay,
  PO Box 34668, Dubai,
  United Arab Emirates.

  +971 56 826 3366

  office@tiarait.com

 • JEDDAH, KSAJEDDAH, KSA

  Muhammad Jubair Street
  PO. BOX. 15164,
  Al-Rehab, Jeddah – 21444,
  Kingdom Of Saudi Arabia.

  +966 54 345 5669

 • LONDON, UKLONDON, UK

  71-75, Shelton Street,
  Covent Garden,
  London UK

 • Shanghai, ChinaShanghai, China

  Yaohong Road 519,
  PO Box 200120 Shanghai, China

Contact us